Login

Geguritan | Aku Kangen Sliramu

saben esuk aku tangi
mikir sliramu
aku kelingan sliramu ora ana sandhingku
lan nggawe aku goreh
aku kangen esemmu
aku kangen elusanmu
kadhang atiku lara
aku kangen banget karo sliramu
aku asring nelpon sliramu
aku nulis layang marang sliramu
sliramu mesthi ngomong yen aku ora dhewekan
sliramu mesthi nggawe aku luwih ayem
aku nulis iki kanggo menehi ngerti
sepira tresnaku marang sliramu
sanajan kita adoh
neng kene cedhak aku
ing njero atiku

***
Solo, Kamis, 6 Mei 2021. 9:21 am
‘salam hangat penuh cinta’
Suko Waspodo
suka idea
antologi puisi suko
ilustr: Katherine Scriffignano

Buku Tentang Cara Memelihara Ikan Koi

Leave a Reply

Your email address will not be published.