Kasetyan Langgeng

iloveyou

Raosing manah kados dene impen
Naliko nyawang sengseming pasuryan
ingkang memper condro ing wanci purnomo
cumlorot asrep anerangi kekesing dalu

gambaran pasuryan alis nanggal sepindah
kadyo endahing kluwung ing angkoso
pasuryan abrit memper semuning soga
eseming lathi kadyo toyaning tolo
manis kadyo mekaring sekar mawar

Dhuh, sang widadari
kita sesarengan sumonggo
tindak lumebet tamaning manah
salebeting arum mekaring sekar
anglangkungi gumuk soho palung
anyabrang wiyaring samudro pitu
kangge nglabuhaken katresnan

naliko pinanggih prahoro
sampun ngantos alit ing manah
tinebihno raos nelonso
awit sun tetep setyo angampingi
sumonggo anganthi asto
sesarengan manunggil
sampun ngantos ketriwal

Baca juga :  Akibat Nyerobot Suami Orang

Enggo dumugining wanci
salah satunggaling kita
tinimbalan marak ing gusti
tetep setyo angampingi

Yayi, gegantilaning manah
kersoa angandiko trusing manah
kadyo ingkang sun lampahi
dene trusing manah setyo salaminipun

Andadosaken pun Yayi
katresnan ingkang tuhu langgeng

Saduran bebas puisi Jadikanku Belahan Jiwamu karya Doni Bastian

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *